31, మార్చి 2015, మంగళవారం

Our Service


గత వారం పోస్ట్ చేసిన ఆదార్, వోటర్ id ల అనుసంధానం పోస్ట్ కేవలం మా హీరా సొల్యూషన్స్ పేజి లోనే 8000+ పైగా చూడడం జరిగింది .  అంతే కాక ఈ పోస్ట్ ని నేను దాదాపు 100+ గ్రూప్ లలో షేర్ చేయడం జరిగింది  ఈ అత్యవసర విషయాన్ని మొత్తానికి మేము సుమారుగా 10,000 మందికి తెలియజేశాము. 

ఈ పోస్ట్ వాళ్లకి ఎంతో ఉపయోగ పడిందని బావిస్తున్నాము. ఇంత మందికి సర్వీస్ చేసినందుకు చాల సంతోషంగా ఉంది . 

మాకు సహకారం అందిస్తున్న అభిమాన మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు 

రాయరాకుల కర్ణాకర్

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి