26, ఆగస్టు 2017, శనివారం

How to Make Text Layer Styles In Photoshop

ఫోటోషాప్ ఉపయోగించి అద్బుతమైన స్టైల్స్ ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి టెక్స్ట్ స్టైల్ ని ఎలా తయారు చేయాలి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయాన్ని అందరికి అర్ధం అయ్యే రీతిలో ఈ వీడియో ద్వార ప్రవేశ పెట్టాను.. ఈ వీడియో ద్వార ఫోటోషాప్ లో ఏదో కొత్తగా నేర్చుకోవచ్చును.

How to make Layer Styles in Photoshop

మీరు ఫోటోషాప్ నేర్చుకోనుటలో సహాయం చేయటం లో మీకు ఎల్లప్పుడూ సహకారం అందిస్తూ...  ఎలాంటి సందేహాలు లేదా సలహాలు ఉన్న తప్పక కామెంట్ రూపం లో తెలియజేయగలరు.మీ చెంతలో మీ చేతిలో 

మీ కర్ణాకర్ 

www.rktechnics.com

9014819428