24, డిసెంబర్ 2015, గురువారం

TrueCaller Devolopent
ట్రూ కాలర్ ఎం అభివృద్ధి అయింది .. 
చూస్తుంటే చూస్తుంటే చిన్న పిల్లగాడు పెద్దోడు అయినట్టు ,ఇది కూడా చూస్తంటే చూస్తంటే అభివృద్ధి అయిపోతుంది.
 మొదట్లో....  కాల్ వచ్చిన ఏదో ఒక నెంబర్ పేరు పడేది . 
నడిమిట్ల..... దాదాపు అన్ని కాల్స్ (unknown numbers) పేర్లు పడినాయి. 
మరి ఇప్పుడు అబ్బ అబ్బ అబ్బ ఎక్కడ unknown నెంబర్ కనిపిస్తే చాలు టక్కున నోటిఫికేషన్ లో వచ్చేస్తుంది . unknown నెంబర్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చిన ఆ మెసేజ్ బాడీ లో unknown నెంబర్ ఉన్నా , మీద నోటిఫికేషన్ బార్ లో చటుక్కున్న  ప్రత్యక్షమైతంది ..

వాట్స్ యాప్  లో మెసేజ్ వచ్చిన అందులో unknown number  ఉన్న .. చూపిస్తుంది .  అబ్బ అబ్బ ఎం అభివృద్ధి ఎం అభివృద్ధి..

లెనోవో లో ఇంబిల్డ్ గా రావడం వలన ఇంకా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది కాబోలు  


Hats off

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి