5, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

అందరికి వందనాలునాకు ఈ రోజు చాల సంతోషంగా ఉంది . . 

ముఖ పరిచయం లేకున్నా  ముఖ పుస్తకం ద్వార పరిచయం అయి నా పోస్ట్ లను నా వీడియో లను అభిమానిస్తున్న నా మిత్రులందరిని చూస్తుంటే నాకు చాల సంతోషంగా ఉంది . 

ఈ రోజు నేన్ ఇంత సంతోషంగా ఉన్నానంటే ఏదో నేను పడ్డ కస్టాలు కాదు , నేను అనుభవించిన అనుభావాలు కాదు. 

నేను చేసిన కృషి 20 శాతం అయితే నాకు మీరిచ్చిన సహకారం నా పోస్ట్ లను వీక్షించడం ఆరాధించండం 80 శాతం. 

ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఎ ఉద్దేశం తో నైతే  బ్లాగ్ మరియు యుట్యూబ్ మొదలు పెట్టానో ఆ ఉద్దేశం ఆ ద్యేయం నెరవేరుతుంది అని .. 

మీ సహకారం లేనిదీ నేను సూన్యం తోని సమానం .. 

ఒక్కపుడు నన్ను నానా మాటలు అన్న నా సహా మిత్రులు ఇప్పుడు మీ సహకారం తో, మీ కామెంట్ లతో, మీ అభిమానం తో వాళ్ళు కూడా మారిపోయి నా పోస్ట్ లను చదవడం మొదలెట్టారు .. 

ఎప్పటికి వీళ్ళను మార్చలేను అనుకున్న నాలో ఒక తేజాన్ని నింపారు మీరు, మీకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు . 

చిన్న చినన్ గ్రామాల నుంచే కాదు పెద్ద పెద్ద దేశాల నుంచే నా పోస్ట్ లను వీక్షిస్తున్నారు అంటే అంత కన్నా సంతోషం ఏముంది .. 

మీ సహకారాన్ని అందిస్తూ నేను చేస్తున్న పోస్ట్ లను వీడియో లను వీక్షితున్న వీక్షకులందరికి మరియు నా సహా మిత్రులకు అలాగే నా ముఖపుస్తక మిత్రులందరికీ పేరు పేరున శతకోటి వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను.

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి