3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

TSPSC syllabus

టీఎస్‌పీఎస్సీ గ్రూప్-1, 2, 3, 4 పరీక్షల సిలబస్‌ విడుదల...
Download Here :
గ్రూప్-1 సిలబస్‌ : http://bit.ly/1LNACHS
గ్రూప్-2 సిలబస్‌ : http://bit.ly/1Q3daoL
గ్రూప్-3 సిలబస్‌ : http://bit.ly/1hOhOf9
గ్రూప్-4 సిలబస్‌ : http://bit.ly/1JwdMkq
గెజిటెడ్ పోస్టుల సిలబస్ : http://bit.ly/1hrgjmg
నాన్ గెజిటెడ్ పోస్టుల సిలబస్ : http://bit.ly/1LNBiwM

    

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి