24, సెప్టెంబర్ 2014, బుధవారం

Chinna Prashnaమిత్రులారా ?నాదొక చిన్న ప్రశ్న ..మీరు తప్పక చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను ..→ కంప్యూటర్ ని తెలుగులో ఏమంటారు ?→ what do you Call Computer in Telugu ?ganana yantram matram kaadhu ganana yantram ante calculator

1 వ్యాఖ్య: