19, ఏప్రిల్ 2018, గురువారం

How to set Custom Ringtone for spcific contact


How to set Custom Ringtone for spcific contact 
ఆండ్రాయిడ్ వన్ మొబైల్ లలో (Mi A1, 10.or, Nokia etc) మనకు నచ్చిన రింగ్టోన్ ఎలా సెట్ చేస్కోవాలో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ వీడియో తప్పక చూడాల్సిందే.

ఈ వీడియో లో మంచి అప్లికేషను గురించి పరిచయం చేయడం జరిగింది. తప్పక చూడండి. చూసి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి. Video నచ్చితే Subscribe చేసుకోవడం మరవకండి.  రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ ఉంటాయి.

1 వ్యాఖ్య: