26, జూన్ 2016, ఆదివారం

Oil Paint Effect in Photoshop CS5

ఫోటోషాప్ నుపయోగించి ఆయిల్ పెయింట్ ఎఫెక్ట్ ఏవిధంగా తయారు చేయాలన్నది మనం
ఈ వీడియో ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఒక్కో డిజైన్ అద్బుతంగా తయరుచేస్కోవచ్చు
.. నేను చేసిన ఎఫెక్ట్ లను చూసి మీరే అర్ధం చేస్కోవచ్చును. ఈ వీడియో
లో ఫోటోషాప్ cs5 వాడి చేయడం జరిగింది ... ఎలా చేయాలన్నది ఈ వీడియో
చూస్తే మీకే అర్ధం అయితది .

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి