16, నవంబర్ 2015, సోమవారం

Super computers

ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన
రెండు సూపర్ కంప్యూటర్ల తయారీ
కోసం అమెరికా ఇందన
విభాగం రూ.2623కోట్లు ఖర్చు చేసింది.
శాస్త్రరంగం, అణ్వాయుధాలపై పరిశోధనల
కోసం వీటిని రూపొందిస్తున్నట్లు వివరించారు.
ఐబీఎం, న్విడియా, మెలనాక్స్ చెందిన విభాగాలతో
తయారుచేస్తోన్న ఈ సూపర్
కంప్యూటర్లు..ప్రస్తుతం ఉన్న వేగవంతమైన
కంప్యూటర్ల కన్న 5 నుంచి 7
రెట్లు ఎక్కవ వేగంతో పనిచేస్తాయి.

    

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి